na stiahnutie

 

Štart
info
projekty
na stiahnutie
linky
Imagine

 

Freeware verzia Comenisu Loga

 

stiahnite si inštalačný súbor

comlogo.zip (1906 KB - 4100 KB po rozpakovaní)

Rozpakujte celú štruktúru do TMP priečinka a spustite Install.exe. Po inštalácii môžete všetky rozpakované súbory v priečinku TMP vymazať.

Upozorňujeme, že meno priečinku, do ktorého sa má nainštalovať Logo, treba zadať v zjednodušenej forme (do 8 znakov), nakoľko inštalačný program (aj samotné Logo) je 16-bitová aplikácia.

Celú rozpakovanú štruktúru môžete nahrať na CD a potom z tohoto CD inštalovať aj viackrát na rôzne počítače.
Program je spúšťateľný aj bez inštalácie - stačí priečinok Comlogo prekopírovať na ľubovoľné miesto pevného disku (napr. c:\Program Files) a potom odtiaľto spúšťať. Inštalačný program totiž okrem kopírovania len vytvára programovú skupinu pre Windows so zástupcami (shortcut) a asociuje prípony .LGP a .LGW.

Odinštalovanie

Stačí vymazať príslušné adresáre. Okrem asociácie prípon a vytvorenia programovej skupiny pre Windows inštalácia nezasahuje do žiadnych iných adresárov systému.

 

110 projektov ku knihe

 

Andrej Blaho - Ivan Kalaš  "Comenius Logo: tvorivá informatika"
CL Group, Bratislava 1998. ISBN 80-967999-0-8

kniha.zip

Rozpakujte celú štruktúru kniha.zip do pričinku, v ktorom máte inštalované Comenius Logo. Zachovajte štuktúru priečinkov v tomto zipe.

Rozpakované súbory zaberajú 3596 KB

 

...

 

 

[Štart][info][projekty][na stiahnutie][linky][Imagine]

© 2002 Comenius Logo
blaho@fmph.uniba.sk